Εδώ θα βρείτε φιλοσοφικά κείμενα νεότερων Ελλήνων

(από το 1600 έως τα μέσα του 19ου αιώνα)

Οι συγγραφείς εκτίθενται χρονολογικά.

 

* Θεόφιλος Κορυδαλλεύς (1570-1646): 1. Έκθεσις περί επιστολικών τύπων2. Β.Ι. Τσιότρας: Περί αστρολάβου. 3. Εις άπασαν την Λογικήν του Αριστοτέλους υπομνήματα. 4. Βικιπαίδεια

* Νεόφυτος Ροδινός (1579-1659): 1. Τ.Α. Καπλάνης (2015). 2. Έξι παραθέματα. 3. "Απόκρισις εις την επιστολήν...". 4. Βικιπαίδεια

* Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (ο εξ απορρήτων, 1641-1709): 1. Δ. Καραμπερόπουλος: "Α. Μαυροκορδάτος ο εξ Απορρήτων στα βήματα του Αριστοτέλη..." (2019). 2. Βικιπαίδεια

* Βικέντιος Δαμοδός (1700-1754): 1. Συνταγμάτιον της Μεταφυσικής2. Βικιπαίδεια

* Ευγένιος Βούλγαρης (1716-1806): 1. Έργα: Ιστορικά - Θεολογικά - Μεταφράσεις. 2. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου (2006). 3. Δ.Γ. Αποστολόπουλος: Οι επιστολές. 4. Λογική5. Ζ.Α. Νικολάου: Το "Θεολογικόν". 6. Βικιθήκη. 7. Βικιπαίδεια

* Ιώσηπος Μοισιόδαξ (1725-1800): 1. Digital Library "Anemi". 2. Χ. Λούρη: Η "Απολογία". 3. Βικιπαίδεια

* Δημήτριος Καταρτζής (1730-1807): 1. "Συμβουλή στους νέους..." (Απόσπασμα). 2. Α.Ν. Σταβέλας: Η "Φιλοσοφία της Γραμματικής". 3. Βικιπαίδεια

* Νικηφόρος Θεοτόκης (1731-1800): 1. Ε. Τσορμπατζίδου: Θεματικές ομιλίες. 2. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ανέμη". 3. Βικιπαίδεια

* Γεώργιος Σουγδουρής (1745/47-1825): 1. Κ.Θ. Πέτσιος: "Άγνωστα στοιχεία για τη ζωή... και το φιλοσοφικό του έργο". 2. Κ.Θ. Πέτσιος: Οι χειρόγραφες "Διαλέξεις". 3. Βικιπαίδεια

 * Αδαμάντιος Κοραής (1748-1835): 1. Άτακτατόμος 3 (1830). 2. Κριτικά κείμενα - Ανθολογημένα αποσπάσματα. 3. Βικιθήκη. 4. Βικιπαίδεια

* Ρήγας Φεραίος ή Βελεστινλής (1757-1798): 1. Απάνθισμα κειμένων2. Θούριος. 3. Κ.Θ. Πέτσιος: "Παρατηρήσεις στην πολιτική σκέψη του Ρήγα". 4. Βικιπαίδεια

* Άνθιμος Γαζής (1758 ή 1764 - 1828): 1. Λεξικόν ελληνικόν2. Ε. Σταυρουλάκη: Ο Άνθιμος Γαζής (PhD, 2001). 3. Δ. Καραμπερόπουλος: "Ο διαφωτιστικός ρόλος του" (2012). 4. Δ. Καραμπερόπουλος: Χειρόγραφο Ημερολόγιο5. Βικιπαίδεια

 * Βενιαμίν Λέσβιος (1759-1824): 1. Στοιχεία Αριθμητικής2. Ε. Λεοντσίνη: "Μορφές φιλίας στα Στοιχεία Ηθικής". 3. Βικιπαίδεια

 * Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829): 1. Αληθής ευδαιμονία (1791). 2. Κ.Θ. Πέτσιος: "Τεκμήρια από το ύστερο φιλοσοφικό έργο του". 3. Βικιπαίδεια.  

 * Ευφρόνιος-Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς (1772-1853): Γρ. Καραφύλλης: "Η διδασκαλία των φιλοσοφικών μαθημάτων". 

* Νεόφυτος Βάμβας (1776-1855): 1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ανέμη". 2. D. Marta: "Δύο ανέκδοτα χειρόγραφα". 3. Βικιπαίδεια

* Κωνσταντίνος Κούμας (1777-1836): 1. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη "Ανέμη". 2. Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων3. Βικιπαίδεια

* Αθανάσιος Σταγειρίτης (1780-1840): 1. Ωγυγία ή Αρχαιολογία2. Ηπειρωτικά3. Βικιπαίδεια

* Θεόφιλος Καΐρης (1784-1853): 1. Γνωστική - Στοιχεία Φιλοσοφίας2. Σ. Θεοδοσίου: "Θεόφιλος Καΐρης: Ο δημιουργός και εισηγητής του Θεοσεβισμού". 3. Βικιπαίδεια

 * Ανδρέας Κάλβος (1792-1863): 1. Ωδαί2. Γ.Θ. Ζώρας: "Ωδή εις Ιονίους". 3. Σ. Ασδραχάς: "Ανέκδοτα και αθησαύριστα κείμενα". 4. Βικιπαίδεια

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla