ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ - ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ

 

1. Πατέρες

2. Απολογητές

3. Βυζαντινοί Φιλόσοφοι

4. Σχολαστικοί

 

   

          Βασίλειος ο Μέγας (330-379 μ.Χ.)      

 

Οι βυζαντινοί φιλόσοφοι έδρασαν καθ' όλη τη διάρκεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας και παρήγαγαν έργα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Για λόγους σύγκρισης και αντιπαράθεσης συμπαραθέτουμε τους βυζαντινούς φιλοσόφους με τους σχολαστικούς.

"Σχολαστική φιλοσοφία ή σχολαστικισμός είναι ο τύπος της φιλοσοφίας που καλλιεργήθηκε κατά το Μεσαίωνα στους κόλπους των σχολών των πανεπιστημίων - εξ ου και η ονομασία της ως σχολαστικής φιλοσοφίας. Στόχος της σχολαστικής φιλοσοφίας ήταν αφενός μεν η εδραίωση των δογμάτων της χριστιανικής διδασκαλίας και η διαμόρφωσή τους σε σύστημα, αφετέρου δε η μελέτη και η ενδελεχής ερμηνεία των κειμένων του Αριστοτέλη" (Θεοδόση Πελεγρίνη: "Λεξικό της Φιλοσοφίας", Αθήνα 2004, σελ. 557).

                                

 

Joomla templates by a4joomla