ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 2011

- PHILOSOPHICAL PUBLICATIONS 2011 (Abstracts in English or German) -

Εδώ θα βρείτε πρωτότυπα φιλοσοφικά κείμενα άμεσα αναγνώσιμα (σε pdf)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προτιμήστε φυλλομετρητή Mozilla ή Chrome

 


 

 

1. Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ (Ρέθυμνο, 22-10-2010). Επιμέλεια: Γιάννης Τζαβάρας

•  1Α) Γιάννης Τζαβάρας: "Εισαγωγή σε μια ημερίδα"

•  1Β) Θεόδωρος Ελευθεράκης: «Ο εκδημοκρατισμός του ελληνικού σχολείου με εργαλείο το διάλογο»

•  1Γ) Αλέξανδρος Θεοδωρίδης: «Η δυνατότητα της διαπαιδαγώγησης ενός κριτικά σκεπτόμενου ανθρώπου και τα προγράμματα σπουδών της ελληνικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης»

•  1Δ) Έλενα Θεοδωροπούλου: «H φιλοσοφική όχθη του διαλογικού ρεύματος   στην εκπαίδευση»

•  1Ε) Γρηγόρης Καραφύλλης: «Φιλοσοφία και παιδιά. Δυσκαμψία και ανοικτότητα μιας σχέσης»

•  1ΣΤ) Σοφία Νικολιδάκη: «Τα διαφορετικά ερεθίσματα και οι πιθανοί τρόποι προσέγγισής τους στο χώρο της Φιλοσοφίας για παιδιά»

•  1Ζ) Γιάννης Τζαβάρας: «Η στοχαστική διαλογική δραστηριότητα ως έξοχη ευκαιρία για εκδημοκρατισμό του σχολικού Αναλυτικού Προγράμματος»

•  1Η) Σοφία Χατζηστεφανίδου: «Η κίνηση 'Φιλοσοφία για Παιδιά' (P4C, PfC) ως μελέτη περίπτωσης διεθνούς διάχυσης μιας καινοτομικής σχολικής πρακτικής»

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα κείμενα δημοσιεύτηκαν αυτούσια και στο περιοδικό Διά-ΛΟΓΟΣ, τόμος 2 (2012), σελ. 181-342.

 


 


Friedrich Nietzsche (1844-1900)

 

2. Γιάννης Τζαβάρας: Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον Ζαρατούστρα. (Ιούλιος 1882 - Φεβρουάριος 1883)

Κεφάλαια 1-3 .  .  .  .  .  .  . Κεφάλαια 4-5

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε και ως έντυπο:
Friedrich Nietzsche: Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Εκδόσεις Παπαζήση", Αθήνα 2016

 

 

 

Joomla templates by a4joomla